YAPIM AŞAMASINDADIR.

KARGIDA LTD.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. SERTABAT SOKAK NO:25

KARATAY / KONYA

TEL: 0 332 342 06 91 -92 - 93 -94

FAX: 0 332 342 06 95

mail: karpuzgida@karpuzgida.com